Năm 2018: VPBank đạt lợi nhuận hơn 9.200 tỷ đồng

Năm 2018: VPBank đạt lợi nhuận hơn 9.200 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) năm 2018 tiếp tục củng cố vị thế là một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất, với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cùng tỷ suất sinh lời là một trong các ngân hàng dẫn đầu thị trường.