Lộ trình áp dụng Đấu thầu qua mạng: Sẽ về đích khi người đứng đầu quyết tâm

Lộ trình áp dụng Đấu thầu qua mạng: Sẽ về đích khi người đứng đầu quyết tâm

(BĐT) - Sau 3 năm triển khai chính thức đấu thầu qua mạng (ĐTQM), trong khi nhiều đơn vị thực hiện rất tốt lộ trình ĐTQM được đưa ra thì một số đơn vị thậm chí đến hết năm 2018 vẫn có tâm lý “ngại”, không muốn áp dụng ĐTQM, dẫn tới không hoàn thành được tỷ lệ ĐTQM theo đúng lộ trình được đưa ra.