Chính phủ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử. Đồ họa: Inphographics

Nguồn: bnews.vn