Tỷ giá USD hôm nay 20/2: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

.
Nguồn: vietnambiz.vn