Hải Phòng: Đấu thầu qua mạng năm 2018 đạt 0,3% tổng số gói thầu

.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi tiết kiệm được 223,420 tỷ đồng (tổng giá gói thầu 6.215,848 tỷ đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,59%; thông qua hình thức chỉ định thầu tiết kiệm 5,994 tỷ đồng (tổng giá gói thầu 294,914 tỷ đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 2%; thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh tiết kiệm 4,004 tỷ đồng (tổng giá gói thầu 210,935 tỷ đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,9%; thông qua hình thức mua sắm trực tiếp tiết kiệm 29 triệu đồng (tổng giá gói thầu 16,468 tỷ đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,18%.

Năm 2018, TP. Hải Phòng đã thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 67 gói thầu, chiếm tỷ lệ 0,3% tổng số gói thầu (2.182 gói thầu), tăng 57 gói thầu so với năm 2017, nhưng vẫn thấp so với nhiều địa phương khác và so với yêu cầu đặt ra. Thông qua hình thức đấu thầu qua mạng, TP. Hải Phòng đã tiết kiệm được 5,022 tỷ đồng (tổng giá gói thầu là 196,672 tỷ đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,55%.

 

Khánh Ngọc

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn