Mở hồ sơ đề xuất tài chính dự án thu giá không dừng giai đoạn 2

.

Lễ mở hồ sơ với sự tham gia của nhà đầu tư (NĐT) duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật là Liên danh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội - Công ty CP Đầu tư công nghệ hạ tầng Vietin, Công ty CP Thương mại dịch vụ viễn thông Việt Vương - Công ty CP Công nghệ Tiên Phong (Liên danh Viettel - Vietinf - VVT - ITD).

Mở hồ sơ đề xuất tài chính dự án thu giá không dừng giai đoạn 2 - ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Tổng vốn đầu tư theo đề xuất của Liên danh Viettel - Vietinf - VVT - ITD là 1.227.850 triệu đồng; tổng giá dịch vụ là 9.422.146 triệu đồng, NĐT không có thư giảm giá.

Theo quyết định phê duyệt, tổng mức đầu tư của Dự án là 1.233.928 triệu đồng; tổng giá dịch vụ tối đa là 10.448.550 triệu đồng (tổng giá dịch vụ mà NĐT đề xuất giảm 1.026.404 triệu đồng, tương đương giảm 9,8% tổng giá dịch vụ).

Bích Thảo

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn