Năm 2018: Vinacomin tổ chức thực hiện 2.513 gói thầu

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó có 1.071 gói thầu thuộc các dự án đầu tư phát triển với tổng giá gói thầu 5.483 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 5.185 tỷ đồng, chênh lệch giảm 298 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 5,44%. 

Vinacomin cho biết, năm 2018, Tập đoàn có 1.442 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên với tổng giá gói thầu 2.106 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 1.998 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu là 5,1%.          

Tuấn Dũng

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn