Quảng Nam chấn chỉnh công tác đấu thầu

.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thấu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, các nội dung chỉ đạo của Bộ KH&ĐT tại CT03.

 UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở KH&ĐT nghiên cứu, tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo tổ chức đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình, số lượng, giá trị các gói thầu đấu thầu qua mạng nêu tại CT03.      

         

Trần Kiên

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn