Thủ tướng sẽ đối thoại với doanh nhân tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

.
.
Ban Kinh tế Trung ương họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 

Chủ đề của Diễn đàn được lựa chọn là: “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ”.

Thông tin tại Cuộc họp báo về Diễn đàn, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 cho biết, Thủ tướng sẽ dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 vào chiều ngày 2/5/2019.

”Sẽ có khoảng 2.500 doanh nhân tư nhân tham dự Phiên toàn thể, đối thoại với Chính phủ, các địa phương theo tinh thần công – tư, để góp phần tháo gỡ các rào cản, nút thắt để phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế”, ông Nghĩa cho biết.

Các kiến nghị, đề xuất tại Phiên tổng thể được tổng hợp từ 6 hội thảo chuyên đề, 1 tọa đàm và từ kết quả khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Trước thềm Diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ triển khai thu thập, lấy ý kiến của khoảng 500 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước kết hợp với báo cáo của các bộ, ngành và báo cáo chuyên đề sau các kì Diễn đàn đối thoại công - tư do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Ban IV) tổ chức.

"Một số nội dung quan trọng, vấn đề bức xúc đang cản trở phát triển kinh tế tư nhân sẽ được Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có thể chỉ đạo giải quyết ngay tại Diễn đàn nhằm củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực cho kinh tế tư nhân", ông Nghĩa thông tin tại buổi họp báo.

7 Phiên hội thảo chuyên đề/toạ đàm của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019:
- Thu hút có chọn lọc các phân đoạn thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày tới Việt Nam
- Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển kinh tế số tại Việt Nam
- Chủ động và khai thác có hiệu quả CPTPP để phát triển bứt phá
- Khơi thông dòng vốn trung - dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội
- Tạo lập và phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản hội nhập quốc tế
- Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các khuyến nghị
- Nữ doanh nhân và khát vọng “vì một Việt Nam hùng cường”
Nguồn: baodautu.vn