Người mua nhà ở xã hội An Trung 2 (Đà Nẵng) không được chuyển nhượng trong 5 năm

.

Sau khi Liên doanh DMC & 579 có báo cáo số 122-18/BC-LD.DMC.579 về danh sách 324 đối tượng đã ký hợp đồng mua bán NOXH tại Block C thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu Liên doanh này thông báo cho người mua NOXH An Trung 2 chấp hành một số yêu cầu quan trọng.

Cụ thể, tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký kết với bên bán, bên cho thuê mua, người mua, thuê NOXH không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê chính căn hộ đó) cũng như không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức.

nhà thu nhập thấp An Trung 2
Block C thuộc dự án Chung cư thu nhập thấp An Trung 2 sắp được đưa vào vận hành, khai thác. (Ảnh: HC)

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo luật định, người mua, thuê NOXH An Trung 2 mới được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê nhà ở.

Mặt khác, kể từ thời điểm người mua, thuê mua NOXH được phép bán NOXH cho các đối tượng có nhu cầu, bên cạnh các khoản phải nộp, bên bán căn hộ còn phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Nếu bán NOXH thấp tầng liền kề thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất, tính theo giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

Đối với trường hợp bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại NOXH trong thời hạn chưa đủ 5 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua NOXH thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trường hợp thuê mua NOXH do Nhà nước đầu tư); bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua NOXH theo quy định tại Điều 49, Luật Nhà ở; bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng NOXH (trong trường hộ mua, thuê mua NOXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách), với giá bán tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cùng với đó, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cũng đề nghị Liên doanh DMC & 579 phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát để tránh trường hợp sang nhượng, cho thuê lại, cho mượn căn hộ sai quy định và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Block C dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2. Liên doanh DMC & 579 phải báo cáo về Sở Xây dựng xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 63, Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/11/2017 nếu phát hiện việc sang nhượng, cho thuê lại, cho mượn căn hộ không đúng quy định.

Nguồn: dothi.net