Phát triển logistics nhu cầu cấp bách của miền Tây

.
Nguồn: thoidai.com.vn