Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước mua ròng 6 tỷ USD

.

(Ảnh minh họa)

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết lượng ngoại tệ ròng NHNN mua vào trong năm 2018 đạt khoảng 6 tỷ USD. Trong hai ngày gần đây, cơ quan điều hành cũng trở lại mua ròng ngoại tệ, gia tăng dự trữ ngoại hối.

Hoạt động điều hành tỷ giá là một trong những thành công của năm 2018, dù thực tiễn điều hành và kinh doanh ngoại tệ chịu tác động bởi nhiều yếu tố phức tạp và khó lường. Tiền đồng đã có một năm được đánh giá là ổn định. Tỷ giá trung tâm của NHNN đến cuối năm tăng 1,7-1,8%, trong khi tỷ giá liên ngân hàng tăng 2,16%.

Trong năm 2018, NHNN là cơ quan tham mưu cho Chính phủ về công tác kiểm soát lạm phát. Lạm phát bình quân cả năm giữ ở mức 3,54%,. Công tác điều hành lãi suất cũng được đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong bối cảnh nhiều yếu tố tác động, đặc biệt là những diễn biến từ thị trường quốc tế.

Liên quan đến vấn đề nợ xấu, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết việc xử lý nợ xấu trong năm có nhiều biến chuyển với tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối năm còn 1,89%, thấp hơn mức 1,99% của năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ tiềm ẩn từ mức 7% cuối năm 2017 đã giảm còn 6,5% đến cuối năm 2018.

Tăng trưởng tín dụng trong năm 2019 theo định hướng của NHNN sẽ ở mức 14%, tương đương với tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng năm 2018. Các ngân hàng có chỉ tiêu tăng trưởng riêng nhưng sẽ theo định hướng chung của ngành, trừ một số nhà băng đã áp dụng thành công Basel II.

Kế hoạch năm 2019, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hoà với chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát dưới 4%; duy trì ổn định nền kinh tế tăng trưởng ở mức hợp lý, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối...

Hằng Vương (t/h)

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn