Vietcombank tiên phong giảm lãi suất cho vay

.

Vietcombank tiên phong giảm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp

Theo đó, những doanh nghiệp được giảm lãi suất thuộc lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp trong năm 2019.

Cụ thể, Vietcombank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa là 6%/năm, tương đương giảm 0,5% so với mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước, áp dụng cho tất cả các khoản cho vay đang còn dư nợ và các khoản cho vay mới phát sinh trong năm 2019.

Cùng đó, Vietcombank giảm đồng loạt 0,5%/năm trong năm 2019 đối với các khoản vay trung dài hạn VND hiện tại của doanh nghiệp. Chính sách ưu đãi lãi suất nêu trên áp dụng đối với bảy lĩnh vực.

Việc giảm lãi suất lần này được Vietcombank áp dụng trên phạm vi rộng, đối với cả danh mục cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn bằng VND, hiện chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổng dư nợ cho vay VND hiện hữu của ngân hàng.

Diệp Bắc

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn