Quảng Ninh tinh gọn bộ máy ngành thuế

Quảng Ninh tinh gọn bộ máy ngành thuế

Bộ máy ngành thuế Quảng Ninh sau sắp xếp đã tinh gọn, giảm chi ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được tập trung, thống nhất

SCIC sắp thoái vốn tại Vocarimex

SCIC sắp thoái vốn tại Vocarimex

Ngày 15/8, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex)