Nỗ lực đưa sản phẩm nhôm Việt ra thế giới

Nỗ lực đưa sản phẩm nhôm Việt ra thế giới

Bên cạnh việc cạnh tranh tại thị trường trong nước, tại sao các doanh nghiệp sản xuất nhôm Việt Nam không nghĩ đến việc xuất khẩu như một cách để thoát khỏi cạnh tranh và mang lại hiệu...